close

close
Home / Maak kennis met onze distributeurs / Pronavitas, Slovenië

Pronavitas, Slovenië

In onze rubriek 'Maak kennis met onze Distributeurs' geven wij een gezicht aan onze partners en het belangrijke werk dat zij verrichten. Deze keer maken we kennis met Tomaz Petauer van Pronavitas, Mastervolt vertegenwoordiger in Slovenië. 

Mastervolt distributor Pronavitas

Kunt u iets meer over uzelf en Pronavitas vertellen? Hoe bent u Mastervolt distributeur geworden?

"Ik had altijd al een passie voor elektrotechniek en was op dat gebied voortdurend op zoek naar 'slimme' oplossingen. Om die reden zocht ik contact met Mastervolt: ik was niet tevreden met de bestaande elektrische systemen op mijn zeiljacht en de enige bruikbare oplossing kwam van Mastervolt. In die dagen had Mastervolt nog geen distributeur in Slovenië en na een aantal contacten over en weer met het Mastervolt team werd ik gevraagd distributeur te worden, en dat aanbod heb ik met beide handen aangenomen."

Wat zijn de belangrijkste Mastervolt producten die u verkoopt? Naar welk product is het meest vraag?

"Wij verkopen hoofdzakelijk complete stroomoplossingen (accu's, laders, monitoringsystemen en integratiepakketten) aan eindgebruikers en een handvol kleine jachtbouwers. Zoals gezegd ben ik fan van de systeemaanpak van Mastervolt, en nu zien we een enorme technologische vooruitgang op het gebied van gebruiksvriendelijke systemen die gebruikers controle en informatie bieden. Dat is de kant die Mastervolt en andere merken in de Power Products-groep op gaan en ik vind het leuk mee te werken aan het ontwikkelen van maatwerkoplossingen om aan de eisen van de klant te voldoen."

U had het daarnet over de verschuiving op technologiegebied in de richting van meer gebruiksvriendelijke systemen. Wat is voor u de belangrijkste ontwikkeling tot nu toe?

"Er is de laatste jaren enorme vooruitgang geboekt in de vermogenselektronicatechnologie. Maar het belangrijkst vind ik toch de ontwikkeling van digitaal schakelen (CZone) en het gebruik van apps. Digitaal schakelen vereenvoudigt de installatie van elektrische systemen omdat ingewikkelde en vaak omslachtige traditionele bedrading achterwege kan blijven. Dit is ideaal voor maritieme en mobiele toepassingen, en vervangt schakel- en zekeringspanelen door digitale schakelinterfaces die via een netwerk met elkaar verbonden zijn, wat een optimale bediening van elektrische systemen mogelijk maakt. De maritieme en mobiele markt loopt nog wel wat achter, zeker als je bedenkt dat hulpmiddelen als Siri en Alexa thuis al volop worden toegepast, maar Mastervolt en de Power Products-groep geven op dit gebied inmiddels de toon aan, en de komende jaren zal dit bedieningsniveau uiteindelijk ook steeds meer zijn weg vinden naar boten en voertuigen."

Mastervolt distributor Pronavitas

Hoe is de markt voor deze nieuwe en opkomende technologieën de afgelopen jaren veranderd?

"De markt is nog steeds verdeeld: aan de ene kant heb je mensen die de technologie omarmen, die op zoek zijn naar een oplossing in de trant van Alexa om alles op hun boot mee te bedienen, en aan de andere kant heb je meer behoudende klanten die twijfelen aan de betrouwbaarheid van dergelijke oplossingen en op zoek zijn naar een combinatie van oplossingen. Het Pronavitas-team levert graag beide, aangezien wij de IT-oplossingen kunnen afstemmen op de wensen van de eindgebruiker." 

Hoe ziet de vermogenselektronica er over vijf jaar uit? Zijn er trends die uw klanten in de gaten moeten houden?

"Wij zijn ervan overtuigd dat onderhoudsvriendelijkheid en betrouwbaarheid even belangrijk zullen worden als nieuwe functionaliteit. Elke booteigenaar zal voor zijn elektrisch systeem dezelfde bediening eisen als thuis, en alles willen regelen met een slim apparaat (telefoon of tablet). Deze technologie komt binnen ieders bereik en is niet langer voorbehouden aan eigenaren van luxe jachten. Een oplossing op basis van één app biedt voordelen ten opzichte van oplossingen op basis van meerdere apps (d.w.z. één voor de vermogenselektronica, één voor de motor, één voor de verwarming, enz.) en op dat gebied zal digitaal schakelen de toon aangeven."

Kunt u ons iets vertellen over interessante projecten waar u nu aan werkt?

"Wij werken momenteel aan een camperproject waarbij we zo veel mogelijk functies proberen te integreren in één systeem (stroom, verwarming, koeling, motorcontrole enz.). Op die manier willen we recreatievoertuigen autonoom maken. Binnenkort hopen wij een casestudy klaar te hebben. Wordt vervolgd!"

***

NOOT: Met het leveren van uitzonderlijke service en ondersteuning aan klanten overal ter wereld spelen de distributiepartners in het wereldwijde Mastervolt-netwerk een cruciale rol. Waar zou Mastervolt zonder hen zijn!