close

close
Home / 3-Traps+ laadkarakteristiek

3-Traps+ laadkarakteristiek

De 3-traps+ laadkarakteristiek is een moderne laadtechniek, waarmee u de accu in drie fases (trappen) snel en veilig laadt.

De eerste trap is de BULK FASE. In deze fase wordt de accu snel geladen. De uitgangstroom van de acculader is tijdens deze fase maximaal (100 %). De accuspanning is afhankelijk van de ladingsgraad van de accu. De tijdsduur van deze fase is afhankelijk van de verhouding acculader/accucapaciteit en de ladingsgraad van de accu’s voordat er met laden werd begonnen.

Na de bulk fase volgt de ABSORPTION FASE, ook wel de na-laadfase genoemd. De absorption fase start wanneer de accu ± 80 % geladen is (90 % voor Gel en AGM accu’s). Tijdens deze fase wordt de accu tot de volle 100 % opgeladen. De accuspanning is in deze fase constant en de laadstroom is afhankelijk van de ladingsgraad van de accu, het soort accu, de omgevingstemperatuur enzovoort. Bij een natte accu zal deze fase ongeveer 4 uur duren, bij Gel en AGM accu’s ongeveer 3 uur. Voor een Li-ion accu is dit niet van toepassing omdat de Li-ion accu met volle stroom tot 100 % geladen wordt.

Als de accu 100 % geladen is, schakelt de Mastervolt acculader automatisch om naar de FLOAT FASE.
Gedurende deze fase wordt de accu in een optimale conditie gehouden. Ook de aangesloten verbruikers worden tijdens deze fase van stroom voorzien. Indien het verbruik meer is dan de acculader kan leveren, wordt de overige stroom door de accu geleverd. De accu wordt dan (gedeeltelijk) ontladen en de lader schakelt automatisch weer terug naar de bulk fase. Indien het verbruik afneemt zal de lader de accu’s weer met het 3-traps+ laadsysteem gaan laden. Een acculader met een 3-traps+ laadsysteem kan ook in de winter op de accu aangesloten blijven en zorgt voor een lange levensduur van de accu’s. Het 3-traps+ laadsysteem is ook veilig voor de aangesloten apparatuur.

Nalaadtijd

De nalaadtijd is de tijdsduur van de tweede fase bij het laden van een accu (dit heet bij de Mastervolt acculaders de absorption fase). Over het algemeen wordt de accu tijdens deze fase van ± 80 % tot 100 % geladen. Deze fase duurt bij een natte accu ongeveer 4 uur. Bij Gel en AGM accu’s is de nalaadtijd korter, ongeveer 2-3 uur. Bij een Lithium Ion accu is er nauwelijks sprake van een nalaadtijd. De Li-ion accu kan met volle stroom tot 100 % geladen worden.De nalaadtijd bij Mastervolt acculaders staat automatisch ingesteld.

3-Traps+ laadkarakteristiek (IUoUo)

3-Traps+ laadkarakteristiek

Laadfactor

De laadfactor geeft het rendement van een accu aan. Bij een gemiddelde natte accu is het rendement ongeveer 80 %. Er moet dan 1,2 x de ontladen Ah in de accu geladen worden om weer dezelfde capaciteit beschikbaar te krijgen. De laadfactor is dan dus 1,2. Hoe lager de laadfactor, of hoe hoger het rendement van de accu, hoe hoger de kwaliteit is. De Gel en AGM accu’s van Mastervolt hebben een rendement van > 90 % en een lage laadfactor van 1,1 tot 1,15 en bieden daarmee de allerbeste kwaliteit.

Ontlaadfactor

Ook wel de Peukert exponent genoemd. Met de ontlaadfactor kunt u berekenen hoe lang een accu bij een bepaalde belasting gebruikt kan worden, voordat u deze weer moet laden.

Cyclus

Een accu gaat maar een bepaald aantal laad/ontlaadcycli mee, afhankelijk van het type accu en de kwaliteit. In principe is één laad- en ontlaadcyclus het ontladen van de accu tot 0 % capaciteit en het hierna weer laden tot 100 %. Het twee keer ontladen tot 50 % en weer laden is ook één cyclus evenals het vier keer ontladen tot 75 %. Een startaccu gaat ongeveer 50-80 cycli mee. Dit lijkt weinig, maar valt in de praktijk enorm mee. Tijdens het starten is de stroom wel hoog, maar de tijdsduur erg kort. Er wordt maar 0,001 cyclus gemaakt en dit betekent dat u de motor 80.000 keer (!) kunt starten, voordat de accu versleten is. Een goede kwaliteit semi-tractie accu gaat ongeveer 250-300 cycli mee. Als de accu maar tot 50 % ontladen wordt, zijn er dus 600 cycli mogelijk. Gaan wij uit van 25 weekenden gebruik (50 dagen) plus 20 vakantiedagen, dan wordt de accu 70 cycli van 50 % gebruikt. Dit is gelijk aan 35 volle cycli.

<< Terug naar overzicht