close

close
Home / Alarmering voor Mass acculaders

Alarmering voor Mass acculaders

De Mass acculaders zijn uitgerust met visuele alarmeringen. Op de Read Out Module op de voorzijde van de Mass acculaders wordt door middel van oplichtende LED combinaties de volgende alarmeringen weergegeven:

1 + 6 = Spanningmetingfout
2 + 6 = Acculadertemperatuur te hoog
3 + 6 = Kortsluiting op uitgang
4 + 6 = Accuspanning te laag/te hoog
5 + 6 = Accutemperatuurcensor fout

Naast deze visuele alarmering is er bij alle Mass acculaders een potentiaalvrij relaiscontact beschikbaar.

Charger Status Interface (CSI) met gecom­bineerd DC alarm, standaard actief

Relaiscontact is geactiveerd (geen alarm) indien:

 • Lader aan (spanning aanwezig op ingang, schakelaar op ‘aan’).
 • Temperatuursensor binnen de standaard waarden.
 • DC spanning binnen de standaard waarden.
 • Geen kortsluiting op de uitgang.
 • Spanningsmeting (kabelverlies < 3 V).


Relaiscontact valt af (alarmsituatie) indien:

 • Lader uit (geen spanning aanwezig op de ingang, schakelaar op ‘uit’).
 • Temperatuursensor buiten de standaard waarden.
 • DC spanning buiten de standaard waarden.
 • Kortsluiting op de uitgang.
 • Spanningsmeting (kabelverlies > 3 V).
 • Algemene storing van de lader.

Het DC alarm werkt alleen als de acculader aan staat. Als een permanent DC alarm gewenst is, onafhankelijk of de lader ingangs­spanning heeft en/of de lader is ingeschakeld (“on”), kies dan voor de instelling ‘DC Alarm’.

Optioneel: Voor de Mass acculaders is een separaat CSI alarm beschikbaar dat u in het aansluitcompartiment plaatst (indien meer alarmen gewenst zijn). Art.nr. 21702000.


Mass keuze instelling alarm


DC alarm, actief na instelling dipswitch

Relaiscontact is geactiveerd (geen alarm) indien:

 • DC spanning binnen de standaard waarden.


Relaiscontact valt af (alarm situatie) indien:

 • DC spanning buiten de standaard waarden.

Het DC Alarm werkt onafhankelijk van het feit of de lader ingangspanning heeft en/of de lader is ingeschakeld (“on”) of uitgeschakeld (“off”). Programmeren van de dipswitch is gemarkeerd met continu monitoring modus (ContMon).

Optioneel: voor alle Mass acculaders is een separaat DC alarm beschikbaar, die u in het aansluitcompartiment plaatst, indien meerdere alarmen gewenst zijn. Art.nr. 21702100.

           

Mass Charger Interface

U kunt elke Mass acculader ook voor­zien van een intelligent front­paneel, de Mass Charger Interface. Die combineert onderstaande functies:

 • LCD uitlezing: accuspanning en laad- of ontlaadstroom.
 • Alarmfuncties: accuspanning te hoog/laag, visueel/akoestisch en een potentiaalvrij contact.
 • Alarmfuncties: AC alarm, geen ingangspanning AC visueel/akoestisch en een potentiaalvrij contact.
 • CSI-alarm: Charger Status Interface, “lader-foutmelding” visueel/akoestisch en een potentiaalvrij contact.
           

Mass Charger Interface

Met de Mass Charger Interface maakt u de Mass acculader ook geschikt als voeding/acculader voor onder meer GMDSS-noodsystemen voor zeegaande jachten en schepen. De alarminstellingen, laadstroom en laadmethode past u eenvoudig aan met behulp van het LCD display en de bedieningsknop. Het frontdisplay is eenvoudig in de acculader te monteren. De Mass Charger Interface is optioneel en wordt compleet met shunt en uitgebreide beschrijving geleverd.

Werkingsprincipe

Werkingsprincipe Mass Interface

Voor professioneel gebruik: GMDSS

Voor de professionele gebruiker is er een frontdisplay met alarmfuncties volgens GMDSS leverbaar. Het GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System, dat Wereldwijd Maritiem Nood- en Veiligheidssysteem betekent) is een wereldomvattend maritiem communicatiesysteem dat deel uit maakt van SOLAS (Safety Of Life At Sea) en gebruik maakt van DSC en satellietcommunicatie.

<< Terug naar overzicht