close

close
Home / Het verbluffende gemak van MasterBus Events

Het verbluffende gemak van MasterBus Events

Elk MasterBus systeem kunt u naar wens automatiseren. U krijgt met MasterBus als het ware een goed opgeleide butler aan boord. Met MasterBus events kunt u de butler leren wat te doen. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de generator automatisch start wanneer de accu’s bijna leeg zijn. Met MasterBus events kunt u dus elk component binnen uw systeem configureren om een ander component tot actie aan te zetten. MasterBus: at your service!

Voorbeeld van een event

In het genoemde voorbeeld stelt u het volgende event in: lage accucapaciteit laat de generator starten.

Stel dat u binnen het MasterBus netwerk de MasterShunt als accumonitor gebruikt, dan is de MasterShunt in dit geval de initiator oftewel de “bron” en de generator is het “doel”. Het commando = start of autostart. De cata = on. Door het instellen van meerdere events (bron, doel, commando + data) kunt u het hele MasterBus netwerk automatiseren.

Digitaal schakelen met MasterBus

Een ander voorbeeld van een MasterBus event is het gebruik van Digital Switching. Het indrukken van een lichtschakelaar bijvoorbeeld activeert de verlichting. De bron is de schakelaar, het doel is de lamp. Op basis van één bron kunnen trouwens ook meerdere doelen aangestuurd worden. In dit voorbeeld zouden dat meerdere lampen kunnen zijn.

Eindeloze mogelijkheden

Door de onderlinge communicatie van alle aangesloten apparaten op het MasterBus netwerk biedt het configureren van events eindeloze mogelijkheden. De schakelaar uit het voorbeeld activeert - als u dat wilt - niet alleen de verlichting, maar ook de omvormer die uw boordnet van stroom voorziet (met de juiste spanning).

En dit allemaal zonder extra componenten.

Samengevat

Binnen elk MasterBus netwerk kunnen alle beschikbare bronnen van de aangesloten producten gekoppeld worden aan alle beschikbare doelen. In de gebruikshandleiding van de desbetreffende producten vindt u telkens een overzicht van de beschikbare bronnen en doelen. Zo wordt het configureren van events extra makkelijk.

<< Terug naar overzicht