close

close
Home / Technische begrippen

Technische begrippen

begrippenlijst A

 • Aardlekschakelaar 

Beveiligt het boordnet tegen lek­stromen. Schakelt boordnet af als de lek­stroom groter wordt dan 30 milli-ampère. Een aardlekschakelaar wordt gebruikt als bescherming bij het aanraken van onder spanningstaande delen.

 • Absorption 

fase Tweede fase in een modern 3-traps+ laadproces. Bij deze fase worden de accu’s van ongeveer 80 % tot 100 % geladen. De spanning is iets onder de gasspanning van de accu (namelijk 2,4 V per cel oftewel 14,4 V voor een 12 V accu en 28,8 V voor een 24 V accu). De absorption fase volgt op de bulk fase. Na de absorption fase komt de float fase.

 • ABYC-keur 

De American Boat & Yacht Council is een non-profit organisatie die de Amerikaanse jachtbouwers vertegenwoordigt. Dit instituut stelt normen en aanbevelingen op waaraan nautische uitrustingen op pleziervaartuigen, inclusief elektronische apparatuur, moeten voldoen met als doel het vergroten van de veiligheid. Om dit te bereiken voert dit instituut ook certificeringen van producten uit.

 • Accu 

Een accu zet chemische energie om in elektrische energie en elektrische energie in chemische energie. De nominale spanning (celspanning) van een loodzuur accu bedraagt 2 V. Voor hogere spanningen worden cellen in serie geschakeld. Bijvoorbeeld 6 cellen van 2 V in serie geeft een nominale spanning van 12 V.

 • Acculader 

Apparaat om accu’s te laden. De capaciteit moet tenminste 15 tot 25 % van de accu-capaciteit bedragen bij een natte accu, max. 30 % bij een AGM accu, tot 50 % bij een Gel accu, en tot 100 % bij een Lithium Ion accu.

 • Accumonitor 

Geeft de accustatus weer. Mastervolt biedt u de keuze uit 4 modellen. De BattMan met spatwaterdicht display en energiemeter is in twee uitvoeringen leverbaar. De Masterlink BTM-III met uitgebreide accu-informatie op LCD display en LED balk. De moderne MasterShunt in combinatie met de EasyView 5 geeft uitgebreide informatie over spanning, stroom, historische- en verbruiksgegevens. Makkelijk aan te sluiten op het MasterBus netwerk, met touchscreen bediening van alle functies. Meer details van de accumonitoren vindt u op pag. 114-115 van dit Powerbook.

 • Accuzuur 

Mengsel van water en zwavelzuur. Ook aangeduid als elektroliet. Soortelijk gewicht bij een geladen accu 1,28 tot 1,30.

 • AGM 

accu Accu waarbij het elektroliet (mengsel van water en zwavelzuur) grotendeels geabsorbeerd is in glasfiber. Deze accu’s zijn geheel onderhoudsvrij en gassen onder normale omstandigheden niet, en kunnen dus overal gemonteerd worden. Afzuiging is over het algemeen niet nodig. Deze accu’s kunnen door hun constructie zeer snel ontladen worden met zeer hoge stromen en zijn dus uitermate geschikt voor systemen waarbij hoge stromen nodig zijn zoals boegschroeven, lieren, starten van motoren, etc..

 • Alarmcontact 

Een contact in een acculader of omvormer, die wordt geactiveerd bij een externe of interne storing.

 • Ampère (Amp, A) 

De eenheid die de stroom aangeeft die door een circuit loopt. Wij kunnen de stroom berekenen door de spanning te delen door de weerstand van de verbruiker. Door een weerstand van 6 Ω loopt bij 12 V een stroom van 2 Ampère.

 • Ampère-uur (Ampuur, Amphr, Ahr) 

De eenheid voor de capaciteit van een accu, die wordt bepaald door stroom (Ampère) te ver­menigvuldigen met de tijd van ontlading in uren. Voorbeeld: als een accu gedurende 20 uur een stroom van 5 Ampère levert, dan is dat 20 x 5 =100 Ah. Hierbij mag de spanning overigens niet onder de 10,5 V zakken. De capaciteit van de accu is hoofdzakelijk afhankelijk van de hoeveelheid lood en de hoeveelheid accuzuur.

 • Amperian 

Amperian is een krachtige digitale assistent die uw Mastervolt systeem in de gaten houdt, waar ook ter wereld. Met Amperian kunt u, of uw systeem­provider, uw energiesysteem op afstand bedienen en controleren. De Amperian Interface maakt alle systeemgegevens online beschikbaar.

begrippenlijst B

 • Battery Management System 

Een nadeel van Lithium Ion accu’s is de natuurlijke onbalans tussen cellen in een accu; er zijn sterke en zwakke cellen. Door deze onbalans zullen tijdens het laadproces één of meerdere cellen eerder het maximale laadniveau bereiken, terwijl andere cellen niet volledig geladen worden. Deze niet volledig geladen cellen zijn ook eerder leeg, zodat de accu sneller leeg loopt. Deze onbalans wordt in de loop van de tijd versterkt, waardoor de verwachte levensduur van de accu reduceert. Om dit te voorkomen zijn de Lithium Ion accu’s van Mastervolt uitgerust met een Battery Management System. Dit systeem compenseert de onbalans tussen de cellen automatisch met als prettig resultaat een verhoging van levensduur en accucapaciteit.

 • Bulk fase 

De eerste fase in een modern 3-traps+ laadproces. De uitgangs­stroom van de acculader is tijdens deze fase 100 %. De klemspanning is afhankelijk van de ladingsgraad van de accu. Na de bulk fase volgt de absorption fase.

 • Bureau Veritas keur 

Frans classificatiebureau voor beroepsvaart, passagiersschepen en soms grote jachten. Strenge keur waarbij gekeken wordt naar veiligheid en functionaliteit. Deze keur wordt ook geëist door verzekeringsmaatschappijen die het schip verzekeren. De meeste Mastervolt apparatuur voldoet ruimschoots aan de strenge normen van dit bureau.

begrippenlijst C

 • CE 

Met CE-markering op een product laat de fabrikant of importeur zien dat de essentiële eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu in acht zijn genomen. Deze eisen zijn vastgelegd in Europese productrichtlijnen, die de lidstaten van de Europese Gemeenschap in hun nationale wetgeving hebben overgenomen. De CE-markering is dus een wet en geen vrijblijvend advies. Het CE-teken moet op de buitenkant van het apparaat zichtbaar zijn en de leverancier moet een verklaring beschikbaar stellen waarin staat aan welke eisen van de CE normering de apparatuur voldoet. Alle Mastervolt apparatuur voldoet ruimschoots aan deze eisen.

 • Combi 

Apparaat met een acculader, een om­vormer en een omschakelsysteem in één.

 • Cos phi (arbeidsfactor) 

Specificeert in AC systemen de mate waarin de stroom uit de pas loopt met de spanning: Hoe kleiner dit getal hoe meer de stroom uit de pas loopt. Bij een verwarmingselement loopt de stroom in de pas met de spanning en is de cos phi 1. Bij een motor loopt de stroom uit de pas en is de cos phi over het algemeen 0,8, maar soms ook wel 0,6. Hoe lager de cos phi is hoe meer stroom er nodig is om hetzelfde vermogen (arbeid) te leveren.

 • Cyclus 

De theoretische ontlading van een accu van 100 % tot 0 % en het weer opladen van 0 % tot 100 %. Het tweemaal ontladen tot 50 % en weer laden tot 100 % is ook een cyclus, evenals het viermaal ontladen tot 75 %. Dit is theoretisch, in de praktijk wordt een accu niet verder ontladen dan 50 %.

 • CZone® 

Het CZone systeem decentraliseert het DC distributiesysteem, en plaatst de circuitcontrole en beveiligingsmodules dichter bij de belastingen om de kabels te verkorten en het aantal geleiders te beperken. Dit betekent een aanzienlijke vermindering van de kosten en het gewicht van elektrische kabels. Het CZone systeem vervangt complexe bekabeling door één enkele datakabel.

begrippenlijst D

 • Digital Switching 

Digital Switching oftewel digitaal schakelen. Een Mastervolt innovatie die de installatie, configuratie, bediening en monitoring van een elektrisch systeem aan boord aanzienlijk vereenvoudigt. Dit CAN-gebaseerde platform heeft zich bewezen in de auto-industrie en is volledig compatibel met de meeste A-merk navigatiesystemen. Het biedt een aantal luxe en makkelijke opties, waaronder afstandsbediening.

 • Dipswitch 

Klein schakelaartje dat zich over het algemeen op een printplaat bevindt. Wordt gebruikt om de diverse functies bij een Mastervolt apparaat in te stellen.

 • DNV GL keur 

DNV GL is ‘s werelds grootste classificatiemaatschappij voor de beroepsvaart en offshore. Streng keurmerk waarbij wordt gekeken naar veiligheid en functionaliteit. Dit keurmerk wordt ook geëist door verzekeringsmaatschappijen die het schip verzekeren. De meeste Mastervolt apparatuur voldoet ruimschoots aan de strenge normen van DNV GL. Germanische Lloyd’s. Duits classificatie-bureau voor beroepsschepen. Keur waarbij gekeken wordt naar veiligheid en functionaliteit. Deze keur wordt ook geëist door verzekeringsmaatschappijen die het schip verzekeren.

begrippenlijst E

 • E-marking 

Normering en keur die aangeeft dat de betreffende apparatuur toegepast mag worden op voertuigen zoals ambulances, brandweerauto’s, etc. Om in aanmerking te komen voor een E-markering moet de apparatuur aan strenge eisen voldoen met betrekking tot veiligheid, EMC en toepasbaarheid. De meeste Mastervolt acculaders en omvormers voldoen ruimschoots aan deze strenge eisen.

 • Elektrische aandrijving (E-Propulsion) 

E-Propulsion staat voor elektrische voortstuwing, een vorm van varen die steeds meer aan populariteit wint en in sommige water- en natuurgebieden zelfs verplicht is. Er is ook een hybride vorm, waarbij u kunt kiezen uit varen op de motor of op elektriciteit.

 • Elektroliet 

De vloeistof in accu’s, deze bestaat uit een mengsel van zwavelzuur en water. Het soortelijk gewicht is bij een geladen accu 1.280 en bij een ontladen accu 1.100.

 • EMC 

Afkorting van ElektroMagnetische Compatibiliteit. EMC is vastgelegd in een norm die aangeeft of en hoeveel elektromagnetische storing een apparaat mag veroorzaken en of het gevoelig is voor elektromagnetische storing van buitenaf. Een voorbeeld is een acculader en een magnetron. De magnetron mag niet meer storing veroorzaken als in de norm is vastgelegd. De acculader mag niet ontregeld worden door de storing die de magnetron veroorzaakt. Andersom is dit natuurlijk ook zo, de acculader mag de magnetron niet ontregelen. De eisen die aan EMC worden gesteld zijn vastgelegd in de CE-normering. Uiteraard voldoet alle Mastervolt apparatuur ruimschoots aan deze eisen.

begrippenlijst F

 • Forced inverter 

Functie op de Mass Systemswitch. Met één druk op de knop wordt een deel van de verbruikers aan boord vanuit de accu’s via de omvormer gevoed. De acculader blijft echter op de walspanning aangesloten. Via het systeempaneel kan de opgenomen stroom van de acculader geregeld worden. De stroomopname van de acculader wordt zo geregeld dat de maximale stroom van de netzekering niet overschreden wordt. Het voordeel van dit systeem is dat een grote verbruiker (bijvoorbeeld een föhn) via de omvormer wordt gevoed en dus niet de netzekering overbelast. Indien een grote verbruiker op de omvormer is aangesloten kan het verbruik uit de accu’s meer zijn dan de acculader kan leveren. Dit is geen probleem omdat de gebruiksduur van grote verbruikers niet zo lang is en het verbruik in Ah’s gering. Nadat de verbruiker is uitgeschakeld, worden de accu’s automatisch door de acculader weer geladen.

 • Float fase 

Laatste fase in een modern 3-traps+ laad-proces. Hoewel de accu’s volledig geladen zijn tijdens deze fase, krijgen ze een onderhoudslading en tevens wordt het boordsysteem van energie voorzien. De spanning is 2,25 V per cel (oftewel 13,25 V voor een 12 V accu en 26,5 V voor een 24 V accu bij 25 °C).

 • Frequentie 

Het aantal malen per seconde dat de stroom van richting verandert bij wissel-stroom. Wordt uitgedrukt in Hertz (Hz).

begrippenlijst G

 • Galvanische scheiding (isolatie) 

Wij spreken van galvanische scheiding wanneer twee circuits elek­trisch met elkaar verbonden zijn, zonder dat de circuits elektrisch met elkaar in contact staan. Galvanische scheiding kan gerealiseerd worden door middel van een transformator.

 • Gasspanning 

Spanning waarbij een accu gaat gassen. Bij 20 ºC is de gasspanning 2,4 V per cel (oftewel 14,4 V voor een 12 V accu en 28,8 V voor een 24 V accu).

 • Gel accu 

Accu waarbij het elektroliet (mengsel van water en zwavelzuur) geabsorbeerd is door een gel. Deze accu’s zijn geheel onderhoudsvrij en gassen onder normale omstandigheden niet en kunnen dus overal gemonteerd worden. Extra afzuiging is niet nodig. Gel accu’s zijn uitermate geschikt voor verlichtingsdoeleinden en als gebruikersaccu op schepen en kunnen door hun constructie zeer snel geladen worden. Levensduur voor een 12 V Gel accu is bij normaal gebruik 6-7 jaar. Voor de 2 V tractie Gel uitvoering is 15 jaar niet abnormaal. Een Gel accu is zeer goed geschikt voor (diep) cyclisch gebruik.

 • Gelijkspanning (DC = Direct Current) 

Stroom die één kant oploopt zoals die van een accu, zonnepaneel, dynamo of acculader.

begrippenlijst H

 • Hertz (Hz) 

De frequentie of aantal keren per seconde dat een wisselstroom (AC) van richting verandert. 50 Hz in Europa, 60 Hz in de USA.

 • Hoogfrequent (HF) schakeltechniek 

Door de toepassing van deze moderne techniek is het gebruik van grote transformatoren overbodig geworden. Een inkomende wisselspanning wordt via een diodebrug gelijkgericht: er wordt van wisselspanning gelijkspanning gemaakt. De ontstane gelijkspanning wordt met een hoge frequentie in stukjes gehakt door een elektronische schakelaar snel aan en uit te zetten. Er ontstaat dan een wisselspanning met een hoge frequentie van bijvoorbeeld 35 kHz (35.000 Hertz). Deze wisselspanning kan via een zeer kleine transformator naar een hogere of lagere spanning getransformeerd worden. Hoe hoger de frequentie hoe kleiner de transformator kan zijn. Mastervolt past in al haar apparatuur HF schakeltechnieken toe, waardoor er geen grote transformatoren nodig zijn. De Mastervolt apparatuur is dan ook zeer compact, licht van gewicht en heeft een extreem hoog rendement. Een ander voordeel is het ontbreken van de bekende transformatorbrom (‘humming’).

begrippenlijst I

 • IEC-keur 

International Electrotechnical Commission.De International Electrotechnical Commission, kortweg IEC, gevestigd in Genève in Zwitserland, ontwikkelt algemene internationale normen voor de veiligheid van elektrische componenten en apparatuur. De IEC stelt voor en ontwikkelt, maar is niet verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze normen. Dit vindt veelal plaats door een onafhankelijk testlaboratorium.

 • Inductieve belasting 

Inductieve belastingen zijn bijvoorbeeld motoren van airconditioningsystemen en duik­compressoren. Deze belastingen zorgen ervoor dat de stroom achter loopt op de spanning, ook wel het na-ijlen van de stroom genoemd. De mate waarin de stroom uit de pas loopt wordt aangegeven in een getal, de cos phi of arbeidsfactor. Hoe kleiner dit getal hoe meer de stroom achterloopt op de spanning. Bij een verwarmingselement (zgn. Ohmse belasting) loopt de stroom in de pas met de spanning en is de cos phi 1. Bij een motor loopt de stroom uit de pas en is de cos phi over het algemeen 0,8, maar soms ook wel 0,6. Hoe lager de cos phi hoe meer stroom er nodig is om hetzelfde vermogen (arbeid) te leveren.

begrippenlijst K

 • Kabelverliezen 

Spanningsverlies als gevolg van de weerstand van de kabel. De verliezen zijn ook afhankelijk van het stroomverloop.

 • Kilowatt (kW) 

1.000 Watt, aanduiding voor elektrisch vermogen. Tien 100 Watt gloeilampen is samen één kilowatt.

 • Kilowatt uur (kWh) 

Een kW aan elektriciteit dat in een uur gebruikt is. De meest gebruikte maatstaf van stroomverbruik.

begrippenlijst L

 • Laadspanning 

Spanning waarbij accu’s geladen worden. Over het algemeen is dit 14,4 of 28,8 V tijdens de absorption fase en 13,25 V en 26,5 V tijdens de float fase, beide bij 25 °C.

 • LED (light emitting diode) 

Een LED is een elektronisch lampje met een heel laag verbruik. LED’s zijn tegenwoordig in alle kleuren en maten verkrijgbaar en worden door Mastervolt vooral gebruikt als signaallampjes op acculaders en omvormers. De nieuwste generatie LED’s kunnen ook gebruikt worden voor verlichtingsdoeleinden en hebben een zeer laag energieverbruik.

 • Lithium Ion accu 

De Lithium Ion accu heeft een hoge energiedichtheid, zeer geschikt voor cyclische toepassingen. Vergeleken met traditionele loodzuur accu’s bespaart u met de Lithium Ion accu ongeveer 70 % volume en gewicht, terwijl het aantal laadcycli zo’n drie keer groter is. Nog een belangrijk voordeel, de Mastervolt Li-ion accu is uitgerust met een geïntegreerd Battery Management System. Dit systeem houdt de individuele cellen perfect in balans, en garandeert een lange levensduur van de accu.

 • Lloyd’s keur 

Lloyd’s, ook wel Lloyd’s Register of Shipping (LROS) genoemd. Lloyd’s is een Engels classificatiebureau voor zowel jachten, beroepsvaart en boorplatformen, etc. Veel verzekeringsmaatschappijen voor grote schepen eisen dat een schip gekeurd is door Lloyd’s. Dit betekent dat het schip, en dus ook de apparatuur aan boord, moeten voldoen aan zeer strenge eisen.

begrippenlijst M

 • Massa 

De massa is het elektrische nul potentiaal, ook wel referentiepotentiaal genoemd. Vaak wordt de min van een accu aan het stalen chassis van een voertuig of schip aangesloten. Het stalen chassis vormt dan de massa.

 • MasterBus 

MasterBus is Mastervolt’s geavanceerde standaard voor de datacommunicatie en integratie van Mastervolt componenten binnen uw elektrische systeem. Masterbus heeft onder andere als voordelen: voledige systeemintegratie, simpele bediening en monitoring, eenvoudige installatie met minder kabels. Een MasterBus netwerk is makkelijk uit te breiden.

 • mm2 

De eenheid waarmee de doorsnede van kabels wordt aangegeven. Bij het gelijkspanningsysteem van 12 of 24 V rekent u met 3 Ampère per mm2. Bij 230 V systemen rekent u met 6 Ampère per mm2. Beiden voor een maximale lengte van 3 meter.

begrippenlijst N

 • NiCad accu 

Accu waarbij gebruikt wordt gemaakt van nikkel en cad­mium. Zijn door de benodigde hoge laadspanning niet geschikt voor gebruik aan boord van schepen of voertuigen. NiCad accu’s worden binnenkort verbo­den vanwege het cadmium dat zich in de accu bevindt. Overigens worden alle NiCad accu’s beschouwd als chemisch afval.

 • NMEA 2000 

NMEA 2000 is een plug & play communicatiestandaard die wordt gebruikt voor het verbinden van marine apparatuur en displays in schepen. De communicatie draait op 250 kb per seconde, en maakt het mogelijk dat elk apparaat praat met ieder display of ander apparaat dat compatibel is met NMEA 2000. NMEA 2000 is compatibel met het J1939 CANbus-netwerk, dat wordt gebruikt in voertuigen en brandstofmotoren.

 • Nullast 

Is het verbruik van een omvormer als er niets op de uitgang is aangesloten. Bij de moderne Mastervolt omvormers en Combi’s is dit een paar Watt. Hoe lager de nullast hoe minder stroom de omvormer gebruikt.

begrippenlijst O

 • Ohm 

Is de eenheid van elektrische weerstand. Wordt aangegeven met het symbool Ω. De elektrische weerstand van een elektrische geleider is omgekeerd evenredig aan het verloop van een elektrische stroom door deze geleider.

 • Ohm, de wet van 

Deze wet geeft de relatie aan tussen spanning (U), stroom (I) en de weerstand (R). De wet in formulevorm luidt als volgt: U= I x R. Als twee van de drie waarden bekend zijn, kan de derde uitgerekend worden.

 • Omschakelsysteem 

Vaak een automatisch systeem om (om) te schakelen tussen meerdere spanningsbronnen, zoals net-, generator- en omvormerspanning.

 • Omvormer 

Maakt van een accuspanning van 12, 24 of 48 V een wisselspanning van 230 V 50 Hz (of 120 V 60 Hz). Hierdoor kunnen apparaten zoals computer, magnetron, televisie, etc. gevoed worden, zonder dat er een netaansluiting of generator voorhanden is.

 • Overbelasting 

Een begrip in relatie tot beveiliging van een omvormer, generator of stroomaansluiting. Voorbeeld: een zekering is een overbelastingsbeveiliging. Alle Mastervolt omvormers hebben een elektronische beveiliging tegen overbelasting.

begrippenlijst P

 • Parallelschakeling 

In een parallelschakeling kan de stroom door meerdere circuits lopen. Door accu’s parallel te schakelen (plus met plus, min met min), wordt de capaciteit van de accubank vergroot, terwijl de spanning van de set niet verandert. Voorbeeld: bij twee 12 V accu’s van 55 Ah parallel geschakeld blijft de accuspanning 12 V, maar de accucapaciteit wordt 55 + 55 = 110 Ah.

 • Peukert 

Wetenschapper die in 1897 het effect constateerde dat een accu minder capaciteit beschikbaar heeft naarmate de ontlaadstroom toeneemt. Peukert heeft dit in een formule genoteerd. Met deze formule kunt u uitrekenen hoeveel ampère-uren een accu kan leveren bij een bepaalde ontlaadstroom en tijd. Elke Mastervolt accumonitor is uitgerust met de Peukert factor, waardoor u altijd het juiste overzicht over de status van uw accu’s heeft.

 • Piekvermogen 

De hoeveelheid stroom die een omvormer kan leveren gedurende korte periodes. Elektrische motoren verbruiken tot 10 maal meer dan hun nominale stroom tijdens het opstarten. Mastervolt omvormers leveren een hoge piekstroom, die vaak 2 tot 3 maal zo groot is als hun nominale vermogen.

 • Power Sharing 

Heeft te maken met het gedrag van het ladergedeelte van een Combi bij aansluiting op net of generator. Het betreft de automatische stroomopnameregeling van de acculader als de stroom zeer laag is. Wanneer de zekering overbelast dreigt te raken, wordt het stroomverbruik van de acculader automatisch naar een lagere waarde teruggeregeld, zodat het doorslaan van de zekering wordt voorkomen.

 • Power Assist (bijleverfunctie) 

Kenmerk van de Mass Combi Ultra. Power Assist ervoor dat de verbruikers aan boord grotendeels vanuit de accu’s gevoed worden als er gevaar bestaat voor overbelasting van de zekering. Treedt in werking nadat de acculader via het Power Sharing systeem in de Combi geheel teruggeregeld is.

begrippenlijst R

 • RCM-keur 

Regulatory Compliance Mark (RCM). Dit betekent dat het product voldoet aan de eisen van de Electrical Regulatory Authorities Council (ERAC) in Australië.

 • Recombinatie techniek 

Techniek die gebruikt wordt bij AGM en Gel accu’s. Bij deze techniek wordt het gas dat ontstaat tijdens het laden (zuurstof en waterstof) weer omgezet in water. Deze techniek zorgt ervoor dat de accu’s geheel onderhoudsvrij en gesloten kunnen zijn.

 • Rendement 

Het rendement van een apparaat wordt uitgedrukt in procenten (%). Bij een apparaat met een rendement van 90 % blijft er van de 100 % energie aan de ingang 90 % aan de uitgang over. Het verlies is dan 10 % en dit wordt voornamelijk omgezet in warmte. Bij een omvormer geldt: hoe hoger het rendement, hoe langer er met de accu’s gedaan kan worden.

 • RRR-keur 

Russian River Register. Russisch instituut dat keuringen uitvoert voor producten en producenten op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Alleen producten en producenten die gekeurd zijn door het Russian River Register worden toegelaten op schepen die varen in de Russische binnenvaart en kustvaart.

 • RMRS-keur 

Russian Maritime Register of Shipping. Het Russian Maritime Register of Shipping stelt eisen op waaraan producten en producenten moeten voldoen om te worden toegelaten op schepen die onder Russische vlag binnen de Russische territoriale wateren varen (zeevaart en binnenvaart). Dit instituut voert tevens de benodigde keuringen uit.

begrippenlijst S

 • Scheidings­transformator 

Transformeert de walspanning naar een hogere, lagere of gelijke spanning en zorgt voor een galvanische scheiding tussen de walaansluiting en het boordnet zodat galvanische corrosie voorkomen wordt.

 • Semi-tractie accu 

Een semi-tractie accu heeft minder, maar wel dikkere platen per cel, vergeleken met startaccu’s. Semi-tractie accu’s kunnen dus relatief minder startstroom leveren, maar kunnen wel vaker en dieper ontladen worden (200 tot 500 volledige cycli). Dit soort accu’s zijn prima geschikt voor de gecombineerde functie start/gebruikersaccu.

 • Serieschakeling 

Met een serieschakeling van accu’s (de plus van één van beide accu’s verbonden met de min van de andere) verhoogt men de spanning van de totale accubank. Voorbeeld: twee 12 V accu’s met een capaciteit van 55 Ah worden in serie geschakeld, de totale spanning wordt dan de spanning van de twee accu’s bij elkaar opgeteld: 12 + 12 = 24 V. De capaciteit van de accu blijft echter 55 Ah.

 • Sinus 

Het wisselen van de spanning kan grafisch worden weergegeven door een sinusvorm. Dit is een golvende lijn die de spanning representeert en die zich om een horizontale lijn (een tijdsas die tevens aangeeft dat de spanning of stroom daar nul is) beweegt. Nadat de golf éénmaal boven en éénmaal onder de nullijn is geweest en weer terug op nul, spreekt men van een hele sinus.

 • Soft Start 

Apparaat om de inschakelpiek van transformatoren en motoren te dempen.

 • Spanningsrimpel 

Een spanningsrimpel is een kleine wisselspanning bovenop een gelijkspanning. De gelijkspanning is dan niet helemaal vlak, maar rimpelt iets. Een accu levert een pure gelijkspanning zonder rimpel. Bij een acculader is dit niet altijd het geval. Een ouderwetse acculader kan een rimpelspanning hebben van 50 % van de spanning. Een grote spanningsrimpel zorgt voor een korte levensduur van de accu. Een accu moet immers geladen worden met een gelijkspanning en niet met een wisselspanning. Verder kan een spanningsrimpel storing veroorzaken in de audio-, navigatie- en communicatiesystemen aan boord. De Mastervolt acculaders leveren een vlakke gelijkspanning met niet of nauwelijks rimpelspanning. De rimpelspanning bij de Mastervolt acculaders bedraagt minder dan 0,3 %.

 • Stand-by 

Bij een omvormer ook wel wachtstand genoemd. In deze stand geeft de omvormer een kleine puls af in plaats van de gewone 230 V uitgangsspanning. Zodra een apparaat wordt aangeschakeld, wordt dit via de puls gedetecteerd en de omvormer wordt automatisch ingeschakeld. De omvormer levert dan 230 V totdat de uitgangsstroom beneden een vooraf ingestelde waarde daalt. Bij geen of weinig uitgangsstroom is er dus geen belasting aangesloten en schakelt de omvormer weer terug naar de stand-by stand. Hierdoor is een aanzienlijke energie-besparing mogelijk.

 • Startaccu 

Hoofdzakelijk gebruikt voor startmotoren. Dit type accu kan een hoge stroom leveren maar kan niet vaak en diep ontladen worden. Dit soort accu’s zijn niet geschikt voor verlichtingsdoeleinden. AGM accu’s zijn uitstekend geschikt als startaccu en beperkt cyclusgebruik.

 • Stroom 

Dit is de eenheid van de elektronenstroom door een circuit. De hoeveelheid stroom wordt aangegeven in Ampères.

begrippenlijst T

 • 3-Traps+ laden 

Moderne laadtechnologie. In de Mastervolt apparaten uitgebreid met een extra trap, de Plus fase.

De drie trappen zijn:
- Bulk, de lader levert de maximale stroom.
- Absorption, de lader levert de maximale laadspanning.
- Float, voor de onderhoudslading van de accu en het leveren van energie aan de aangesloten apparatuur.

De ‘plus’ staat voor een automatische bulkfase voor de duur van één uur (één keer per 12 dagen), wanneer de accu niet gebruikt wordt.

 • Temperatuur-correctie 

Als de accutemperatuur hoger of lager is dan 25 ºC dient de laadspanning bij een koude accu naar boven en voor een warme accu naar beneden te worden bijgeregeld. Deze temperatuurcorrectie is 30 mV per ºC voor een 12 V accu en 60 mV per ºC voor een 24 V accu. Deze cor­rectie lijkt weinig, maar is van essentieel belang voor een optimale levensduur van de accu.

 • Temperatuursensor 

Temperatuurvoeler die op de accu geplakt wordt, zodat de acculader de laadspanning kan optimaliseren. De laadspanning is afhankelijk van de accutemperatuur (zie ook Temperatuurcorrectie).

 • Tractie accu 

Accu gebruikt voor aandrijving, het voeden van installaties, het voeden van omvormers e.d. Tractie accu’s kunnen heel vaak en diep ontladen worden. In een Gel uitvoering uitstekend geschikt voor het gebruik in schepen. Natte uitvoeringen zijn uitsluitend geschikt voor toepassingen in heftrucks e.d.

begrippenlijst U

 • UL-keur 

Een Amerikaanse certificering, die wordt uitgegeven door Underwriters Laboratories, vergelijkbaar met de Europese CE-normering. Het UL-keur is vooral gericht op veiligheid.

begrippenlijst V

 • Volt (V) 

De eenheid van het elektrische potentiaal (spanning).

 • Volt Ampère (VA) 

Eenheid van elektrisch vermogen.

begrippenlijst W

 • Waterstofgas 

Zeer explosief gasmengsel van waterstof en zuurstof gevormd tijdens het laden van natte accu’s met een ongeschikte acculader. Extra ventilatie voor­komt dat concentraties te hoog worden.

 • Watt 

Eenheid van energie. Watt wordt berekend door Volt met Ampère te vermenigvuldigen.

 • Watt-uur (Wh) 

Maatstaf van elektrisch vermogen in een tijdseenheid. Eén Watt-uur elektriciteit staat gelijk aan één Watt vermogen die een uur lang wordt verbruikt. Een 10 Watt gloeilamp gebruikt 10 Watt-uur aan elektriciteit in 1 uur.

 • Wisselspanning (AC) 

AC is de afkorting van Alternating Current, dat staat voor wisselspanning. Wisselspanning is de spanning die bij u thuis uit het stopcontact komt. Voor wisselspanning komt u ook andere termen tegen zoals netspanning, walspanning, land­aansluiting, generatorspanning of omvormerspanning. Bij AC spanning wisselt de polariteit met een vaste frequentie. In Europa wisselt de polariteit van de elektrische spanning bijvoorbeeld 50 keer per seconde. De netspanning heeft dan een frequentie van 50 Hertz (Hz).

begrippenlijst Z

 • Zelfontlading 

Afname in accucapaciteit zonder dat er belasting aangesloten is. Bij een natte accu is dit ongeveer 1 % per dag, bij een AGM en Gel accu 2 % en bij een Lithium Ion accu minder dan 3 % per maand. Hoe hoger de omgevingstemperatuur, hoe meer zelfontlading. Ook kruipstromen, door een sterke vervuiling of vocht tussen de polen, kunnen zorgen voor een hogere zelfontlading. Houdt de bovenkant van de accu dus schoon en droog.

<< Terug naar overzicht