close

close
Home / Veelgestelde vragen over Combi’s

Veelgestelde vragen over Combi’s

Combi familie

Welke accucapaciteit heb ik nodig voor een Mass Combi 12/2000 of 24/2000?

Als vuistregel kunt u aanhouden dat u bij een 12 V installatie een minimale accucapaciteit nodig heeft van ongeveer 20 % van het omvormervermogen. Bij 24 V omvormers houdt u 10 % aan. Hieruit volgt een accucapaciteit van 400 Ah voor een Mass Combi 12/2000 en een capaciteit van 200 Ah voor de Mass Combi 24/2000.

Hoeveel stroom verbruikt de Mass Combi zelf?

Het rendement van Mastervolt apparatuur is hoog door de toepassing van hoogfrequent techniek. Wanneer u de Mass Combi belast met bijvoorbeeld een Senseo (1450 Watt), dan is het stroomverbruik (1450 W gedeeld door de boordspanning) 120 Ampère. Het zetten van een kopje koffie duurt minder dan een minuut zodat het verbruik in Ah (120 x 1 min = 2 Ah) beperkt te noemen is. Het verbruik door de omvormer zelf is te verwaarlozen.

Heeft de Mass Combi veel ventilatie nodig?

De Combi (indien geïnstalleerd in een kast) heeft zeer weinig ventilatie nodig – twee ventilatie-openingen van ongeveer 80 cm2 (9 x 9 cm) zijn minimaal vereist.Bij hoge omgevingstemperaturen of langdurig functioneren onder vollast condities kiest u de ventilatieopening minimaal 4 maal zo groot.

Hoe dik moeten de accukabels zijn?

Voor een juiste berekening gaat u uit van de maximale stroom die door de kabel loopt. Bij een Combi is dat de stroom die de omvormer vraagt. De 2000 W omvormer trekt bij vollast ongeveer 200 Ampère uit de accu (100 Ampère voor een 24 V systeem). De vuistregel is simpel: voor elke 3 Ampère 1 mm2 kabeldikte. Het advies is dan 70 mm2 kabeldikte voor een Combi 12/2000 en 35 mm2 voor een 24 V versie.

Maakt een Mass Combi veel geluid?

Door gebruik van hoogfrequent techniek heeft een Mass Combi geen grote trans­for­mator meer. Van een hinderlijke 50 Hz bromtoon, zoals bij apparaten met een grote transfor­mator, is dan ook geen sprake. Ultra stille en temperatuurgeregelde ventilatoren zorgen voor de koeling, zodat het geluidsniveau erg laag is. Het enige dat hoorbaar is, is een zacht geruis van de koellucht. De Mass Combi kunt u dus vrijwel overal monteren.

Kan ik de stroomopname reduceren bij een beperkt beschikbare stroom?

Uiteraard is dit mogelijk. De Mass Combi is standaard uitgerust met Power Assist. Deze functie zorgt ervoor dat de acculader in de Combi automatisch terugregelt bij overschrijding van een vooraf ingestelde waarde.

Deze waarde komt meestal overeen met de beschikbare netaansluiting of het beschikbare generatorvermogen. Uitgangspunt is de stroom die de acculader nodig heeft en de stroom die nodig is om de apparatuur aan de uitgang te voeden. Is de optelsom van deze stroom hoger dan de ingestelde waarde, dan gaat de acculaderstroom zo ver terug dat de stroomopname vanaf de wal of generator gelijk is aan de ingestelde waarde. Indien nodig regelt de acculader zodanig terug dat de laadstroom 0 Ampère bedraagt.

Wanneer de belasting aan de uitgang van de Combi hoger is dan de ingestelde waarde, dan zal de omvormer extra energie vanuit de accu’s gaan bijleveren. Op deze manier voorkomt u dat de netzekering springt of dat u de generator overbelast. Wanneer na enige tijd de stroom die nodig is om de aangesloten apparatuur te voeden lager wordt (doordat er bijvoorbeeld een aantal apparaten afgeschakeld zijn), dan volgt overschakeling naar de inkomende spanning en zullen de accu’s weer geladen worden. De waarde voor de maximale stroomopname stelt u in via de optionele afstandsbedieningspanelen of door het instellen van dipswitches in het apparaat.

Heb ik een omschakelsysteem nodig?

Een omschakelsysteem is niet nodig. Als er slechts één 230 Volt-aansluiting beschikbaar is, levert de Mass Combi een geïntegreerd omschakelsysteem tussen de inkomende stroom en de omvormerstroom. De inkomende 230 V spanning wordt automatisch doorgeschakeld naar de uitgang. Dan worden ook de accu’s geladen. Wanneer de 230 V aan de ingang wegvalt of uitgeschakeld wordt, neemt de omvormer dit direct en bijna zonder onderbreking over. De Mass Combi Ultra heeft zelfs twee 230 Volt-aansluitingen; één netaansluiting en een AC generator. De Combi Ultra schakelt automatisch tussen alle stroombronnen, inclusief de omvormer.

Kan ik een computer op de Mass Combi aansluiten?

Ja. De Mass Combi kan zonder problemen of gevaar computers voeden. De Mass Combi Ultra kan zelfs als noodstroomsysteem fungeren. Wanneer bijvoorbeeld de 230 V netspanning wegvalt, schakelt de Combi automatisch om naar de omvormer. Doordat de omschakeltijd zeer kort is en de omvormer in de wachtstand al gelijk loopt met de inkomende spanning, zal de computer gewoon blijven functioneren. Nadat de netspanning is hersteld, schakelt het systeem terug naar de laadfunctie zodat de inkomende net- of generatorspanning de computer weer van stroom voorziet. Met de Mass Combi MasterAdjust software kunt u het minimale net-/generatorspanningsniveau instellen waarbij de Combi wordt ingeschakeld.

Werkt de Mass Combi met een wasmachine?

Voor de Combi is het geen probleem om een wasmachine te voeden. Gemiddeld is er 80-100 Ah nodig bij een 12 V systeem (40-50 Ah bij een 24 V systeem) voor een complete was, waarbij de meeste energie opgaat aan het verwarmen van het water. Het energieverbruik hangt sterk af van de watertemperatuur. Wel is het zo dat u de accu hierbij voor korte tijd flink belast. Het is dus van belang dat de accucapaciteit ruim voldoende is, bijvoorbeeld 600 Ah voor een 12 V systeem en 300 Ah voor een 24 V systeem.

Kan ik een magnetron op de Mass Combi aansluiten?

Ja. Elke magnetron sluit u probleemloos op een Mastervolt Combi aan. Maar houdt er wel rekening mee dat een
magnetron met een afgegeven vermogen van 800 Watt ongeveer 1200 à 1300 Watt uit het 230 V net opneemt en dat de Combi (omvormer) dit vermogen dan ook kan leveren. Overigens, het totale verbruik van een magnetron/omvormer combinatie valt mee. Vijf minuten magnetrongebruik ‘kost’ ongeveer 10 Ah bij een 12 V systeem en 5 Ah bij een 24 V systeem. Ook een combimagnetron met oven en gril sluit u probleemloos aan op een Mass Combi. Indien u de oven en de magnetron gelijktijdig gebruikt is het stroomverbruik wel hoog. U heeft een behoorlijke accubank nodig van minimaal 600 Ah voor 12 V en 400 Ah voor 24 V.

Kan ik Mass Combi’s parallel schakelen?

Ja, de Mastervolt Mass Combi 2500 en Mass Combi Ultra kunnen zonder problemen parallel geschakeld worden. De Mass Combi Ultra kan zelfs parallel geschakeld worden tot tien stuks. Zo’n opzet betekent een verdubbeling van zowel het omvormervermogen als het laadvermogen. Bijvoorbeeld omdat er meer accu’s zijn of omdat u meer apparatuur moet voeden. In zo’n geval schakelt u een tweede Combi parallel met de reeds aanwezige Combi. Dit verdubbelt de beschikbare omvormer- en laadcapaciteit. Extra voorzieningen (behalve het aansluiten van wat kleine signaalkabels) zijn niet nodig. Wel moet u de draad- en kabeldiameters in het systeem aan het grotere vermogen aanpassen.

Power Assist

Wat is de ‘Power Assist’ functie?

De Mass Combi van Mastervolt is uitgerust met een zeer geavanceerd systeem om te voorkomen dat de netzekering overbelast raakt. Dreigt overbelasting dan zal eerst de uitgangsstroom van de acculader worden teruggeregeld. Mocht dit niet voldoende zijn dan volgt snelle omschakeling naar de omvormermodus. Een gedeelte van de aangesloten belasting krijgt dan tijdelijk voeding vanuit de accu. Omdat de omvormer gesynchroniseerd is en de omschakeling heel snel verloopt, blijft alles gewoon zonder storing doordraaien. Van de PC tot en met het klokje op de magnetron. Zodra de belasting weer afneemt vindt terugschakeling plaats naar netspanning en zal de acculader de accu’s weer gaan laden. De Combi’s kunnen daarmee dus ook uitstekend als noodstroomsysteem functioneren.

Voorbeeldsituatie 1 - Mass Combi

Hoger stroomverbruik dan beschikbaar via het elektriciteitsnet.

Het elektrische systeem is aangesloten op het net. De zekering is beperkt tot 6 Ampère. Aan boord worden een aantal 230 V apparaten ingeschakeld, benodigd vermogen 3,5 kW. In totaal is daarvoor 16 A nodig. Het benodigde extra 230 V vermogen (10 A) wordt bijgeleverd via de gebruikersaccu en de Mass Combi. Instelling via Power Sharing in de Mass Combi of op afstand via de EasyView 5.

Example 1: Mass Combi

 1. Mass Combi omvormer/acculader combinatie.
 2. EasyView 5, afstandsbedieningspaneel voor alle apparaten in het MasterBus netwerk.
 3. Generator.
 4. Masterswitch omschakelsysteem.
 5. Gebruikersaccu, gel.
 6. MasterShunt.
 7. Startaccu, AGM.
 8. Omvormeruitgang.
 9. Omvormeruitgang.
 10. Lithium Ion accu.

Voorbeeldsituatie 2 - Mass Combi Ultra

Geen elektriciteitsnet - alleen generator en accustroom. 

In dit geval zijn uw stroombronnen een generator en de netaansluiting. Beide bronnen kunnen de accu’s laden en stroom leveren aan de aangesloten verbruikers. De Mass Combi Ultra regelt vraag en aanbod en kan als optie zelfs de generator via MasterBus starten. In het geval van een grote energiebehoefte biedt de Mass Combi Ultra extra vermogen via de Lithium Ion accu, parallel met de generator of de netaansluiting. Op deze manier kunt u meer apparaten aansluiten zonder dat de generator overbelast wordt of de hoofdzekering opgeblazen. 

Example 2: Mass Combi Ultra

 1. Mass Combi omvormer/acculader combinatie.
 2. EasyView 5, afstandsbedieningspaneel voor alle apparaten in het MasterBus netwerk.
 3. Generator.
 4. Masterswitch omschakelsysteem.
 5. Gebruikersaccu, gel.
 6. MasterShunt.
 7. Startaccu, AGM.
 8. Omvormeruitgang.
 9. Omvormeruitgang.
 10. Lithium Ion accu.